GIÀN PHƠI CHỮ A, H-311

Mã sản phẩm: H-311
Bảo hành: 12 THÁNG

GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khăn, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
 规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

liên hệ: 0907 228 698

Thông tin chi tiết quý vị liên hệ :

Mrs. Lâm Trúc Phương : 0907 228698
           GĐ Kinh Doanh 
Email : Phuong.lamtruc@gmail.com
https://www.facebook.com/Gianphoidodientu
规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

https://www.facebook.com/Gianphoidodientu


https://www.facebook.com/Gianphoidodientuhttps://www.facebook.com/Gianphoidodientu


Trở về

Sản phẩm cùng nhóm

GIÀN PHƠI CHỮ A
GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khan, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

GIÀN PHƠI CHỮ A
 GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khăn, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

GIÀN PHƠI ĐỒ CHỮ A
 GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khăn, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .

规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM